SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Archív zmlúv

Názov Dátum
Názov Dátum
(ZBZ KZ.1 ) Obec Jalšové 17. mája 2023
(ZBZ VB.1 ) Obec Jalšové 17. mája 2023
ZoD - Jalšové KD – VM Mont 17. mája 2023
Webex Digital Zmluva Obec Jalšové 2023 20. marca 2023
ZS distribučná, a.s. Zmluva o budúcej KZ Obec Jalšové 15. marca 2023
Západoslovenská distribučná a.s. "Zmluva o zriadení vecných bremien" Obec Jalšové 15. marca 2023
Rámcová Zmluva Na Dodávku Hygienických Zariadení A Náplní 1. marca 2023
DEUS Zmluva O Prevode VT 27. februára 2023
Zmluva ISA Projekta S R O. 13. februára 2023
Dodatok č 1 K Zmluve č 28 2022 7. februára 2023
Dodatok č.1 Ku Zmluve Tz2016 05 05dh1 7. februára 2023
Dodatok č 1 Ku Zmluve Tz 2019 03 08vs1 7. februára 2023
Kúpna Zmluva č 140 41 2022 27. januára 2023
Nájomná Zmluva B1 Tomáš Paulovič 2023 16. januára 2023
Dodatok č 1 Hrnčár Juraj 16. januára 2023
Dodatok č 1 Glasnakova Nikola 16. januára 2023
Dodatok č 1 Bališ Patrik 16. januára 2023
Poistná Zmluva Skupinového úrazového Poistenia D Ľ. 10. januára 2023
Zmluva O Najme Nebyt Priestorov Ján Fiala , 9. januára 2023
Municipálny úver Univerzal č 26 001 23 9. januára 2023
Zmluva O účte Municipálneho úveru - Univerzál 9. januára 2023
Nájomná Zmluva B8 František Cehlárik 2023 5. januára 2023
Nájomná Zmluva B7 Nikola Pavlovičová 2023 5. januára 2023
Nájomná Zmluva B6 Denis Reinhardt 2023 5. januára 2023
Nájomná Zmluva B4 Klčo Jozef 2023 5. januára 2023
NZ B11 Alžbeta Pavlovičová A Viktor Pikus 2023 5. januára 2023
NZ B10 Masaryková Monika 2023 5. januára 2023
NZ B9 Mokošová Tatiana 2023 5. januára 2023
NZ B7 Kuchariková Eva 2023 5. januára 2023
NZ B3 Šudyová Mária 2023 5. januára 2023
NZ B3 Šudyová Mária 2023 5. januára 2023
NZ B1 Bigas Branislav 2023 5. januára 2023
Dodatok č 1 Tomáš Pavlovič 66 5. januára 2023
Dodatok č 1 Martin Pavlák 5. januára 2023
Dodatok č 1 Marek Hrnčár A Denisa Pichlerová 5. januára 2023
Dodatok č 1 Kristína Pavlovičová 5. januára 2023
Dodatok č 1 Eva Michalíková 5. januára 2023
Nájomná Zmluva Masaryk Róbert 5. januára 2023
Nájomná Zmluva Hrnčár Tibor 5. januára 2023
Nájomná Zmluva Burzíková Beata 5. januára 2023
Dodatok č 1 Fidesová Zuzana 5. januára 2023
Zmluva O Zbere, Preprave A Zneškodnení Vybranýc Hzložiek KO č 22120801 14. decembra 2022
Zmluva O Poskytnutí Služieb - AMD AidiTex S R O. 13. decembra 2022
Zmluva O Dodávke Elekttriny 1257 2022 12. decembra 2022
Dodatok K Zmluve č S22H100065 O Zvoze A Skládkovaní Odpadu 7. decembra 2022
Zmluva O Poskytovaní Služieb V Odpadovom Hospodárstve č S22H100065 7. decembra 2022
Zmluva č 28 2022 O Poskytovaní Služieb V DD A DSS 1. decembra 2022
Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu 28. novembra 2022
Zmluva O Poskytnutí Podpory - Zelené Obce 28. novembra 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 24. novembra 2022
Dodatok č.1 K Zmluve O Vykonaní Prác Na úseku Bezpečnosti Práce A Ochrany Pred Požiarmi 8. novembra 2022
Darovacia Zmluva ZML-3-63-2021-230 4. novembra 2022
Dohoda O Ukončení Zmluvy O Dielo Zo Dňa 12.07.2021 24. októbra 2022
Zmluva O Zriadení Vecného Bremena 24. októbra 2022
Zmluva O Nájme Konzol Obecného Rozhlasu A Kamerového Systému V Obci Jalšové č 1 17. októbra 2022
Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Do Domácnosti Beník B. 5. októbra 2022
Zmluva O Dielo 172022 Technologický Servis Pre ČOV BIOCLAR B60 13. septembra 2022
NZ 2022 Fidesová Zuzana 24. augusta 2022
Zmluva O Dodávke Elektriny Vrátane Prevzatia Zodpovednosti Za Odchýlku So Zabezpečením Distrib Elektriny 22. augusta 2022
Zmluva O Pripojení Odberného Elektrického Zariadenia žiadateľa Do Distribučnej Sústavy 122190661 12. augusta 2022
Dohoda O Fin Pomoci Obč Združenie Pokoj A Dobro HC 12. augusta 2022
Zmluva O Poskytovaní Služieb ROZaNA 12. augusta 2022
ZMLUVA O MLČANLIVOSTI - Jalšové 1 12. augusta 2022
Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Do Domácnosti 12. augusta 2022
Zmluva O Poskytnutí Služieb č 22 016na Vypracovanie žiadosti O Dotáciu . Zmena Stavby OU,KD,PZ S č 148 1. augusta 2022
Nájomná Zmluva B5 Glasnáková Nikola 19. júla 2022
Fidelity Trade, s.r.o. ..Zmluva O Zbere . .KO č 22061602 13. júla 2022
Nájomná Zmluva B3 Patrik Bališ A Manželka 30. júna 2022
Výpoveď Zo Zmluvy O Nájme Nebytových Priestorov 30. júna 2022
Kúpna Zmluva -Mário Pavlovič A Vladimíra Pavlovičová 2022 20. mája 2022
Rámcová Zmluva -dodatok K Zmluve 32019 č 1 2022 O Poskytovaní Služieb 4. mája 2022
Dohoda O Ukončení Zmluvy č.1 2021 O Nájme Pozemku Matúš Mokoš 29. apríla 2022
Dobrovoľná Požiarna Ochrana SR Zmluva č 1422 033 O Poskytnutí Dotácie Z Prostriedkov DPO SR 29. apríla 2022
Dohoda O Ukončení Zmluvy č.12020 O Odbornom Výkone Prevádzky Verejného Vodovodu 29. apríla 2022
Zmluva O Pripojení Odberného Elektrického Zariadenia Do Distribučnej Sústavy ..301 27. apríla 2022
Zmluva O Umiestnení Vysielacieho Retranslačného Zariadenia 27. apríla 2022
Zmluva O Poskytovaní Technickej Služby-mont ,servis, Revízie Kamerovégo Systému 22. apríla 2022
Dodatok č.1 K Zmluve O čistení žumpy A Odpadových Vôd Zo žumpy 14. apríla 2022
Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Mário Pavlovič 29. marca 2022
Kúpna Zmluva OU Jalšové-F Dovčík 23. marca 2022
Zmluva O Pripojení Odberného Elektrického Zariadenia žiadatela Do Distribučnej Sústavy 122180469 17. marca 2022
Zmluva O Pripojení Odberného Elektrického Zariadenia žiadatela Do Distribučnej Sústavy 122180468 17. marca 2022
Zmluva O Pripojení Odberného Elektrického Zariadenia žiadatela Do Distribučnej Sústavy 122180460 17. marca 2022
Fidelity S R O Dodatok č 4 .. 28. februára 2022
Zmluva O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Do Domácnosti 25. februára 2022
Zmluva O Poskytnutí Služieb Uzatvorená V Zmysle Paragrafu 269 Ods 2 A Nasl Obchodného Zákonníka 25. februára 2022
VUB Banka -Dohoda O Zániku Zmluvy O účte A Súvisiach Zmlúv 23. februára 2022
VÚB Banka Dohoda O Zániku Zmluvy O účte A Súvisiacich Zmlúv 23. februára 2022
Dohoda O Zániku Zmluvy O účte A Súvisiach Zmlúv 23. februára 2022
Prima Banka Slovensko, A S . Zmluva O Bežnom účte 23. februára 2022
Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb Zo Dňa 26.01.2022 28. januára 2022
NZ B2 Kristína Pavlovičová 30. decembra 2021
NZ B8 Tomaš Pavlovič 30. decembra 2021
NZ B11 Dominik A Diana Sanftleben 30. decembra 2021
TRIPLAN,s r o Mandátna Zmluva č.6 2021 30. decembra 2021
Zmluva č E367 08U01 O Poskytnutí Podpory Z Enviroment Fondu Formou Dotácie ČOV 22. decembra 2021
Zmluva O Poskytnutí Služieb č.21 021 ČOV 14. decembra 2021
Rekapitulácia stavby -Oprávnené Náklady ČOV B60 Bytové Domy Jalšové 7. decembra 2021
Krycí List Rozpočtu SO 03 7. decembra 2021
Krycí List Rozpočtu SO 02 7. decembra 2021
Krycí List Rozpočtu- SO 01 7. decembra 2021
Dodatok č L K Zmluve O Dielo ČOV 7. decembra 2021
Nájomná Zmluva B2 Juraj Hrnčár A Daniela Kvíteková 3. decembra 2021
Prima Banka Slovensko - Zmluva O Grantovom účte MV SR 2. decembra 2021
ÚPn S R O Zmluva O Vyhotovení Diela 29. novembra 2021
Prima Banka Slovensko A S - Zmluva O Grantovom účte 18. novembra 2021
Dohoda O Spolupráci Mesto PN A Obec Jalšové 26. októbra 2021
Dohoda 01 2021 02 LESY SR 20. októbra 2021
Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb Slovak Telekom 15. októbra 2021
Dohoda O Ukončení Zmluvy O Dodaní Tovarov Uzatvorenej Podľa § 269 . Dodanie Bezdrôtových Prístupových Bodov Na Verejných Miestach Jalšovom 14. októbra 2021
NITRANET Zmluva O Dodaní Tovarov . Dodanie Bezdrôtovžch Prístupových Bodov Na Verejných Priestranstvách V Rámci Obce 13. októbra 2021
Zmluva O Dodavle Elektriny MAGNA ENERGIA A S. 13. októbra 2021
Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/015 ČOV 12. októbra 2021
NITRANET S R O - Zmluva O Dodaní Tovarov .Dodanie Bezdrôtových Prístupových Bodov Na Verej Priestranstvách V Obci Jalšové 12. októbra 2021
Nájomná Zmluva B2 Mokošová Mária 2021 3. septembra 2021
Zmluva O Dielo -KD Zníženie Energetickej Náročnosti Objektu 18. augusta 2021
Nájomná Zmluva B5 Glasnáková Nikola 3. augusta 2021
Dohoda O Poskytovaní Zdravotnej Starostlivosti - DOS 19. júla 2021
Nájomná Zmluva Rimskokatolícka Cirkev, Far Sololovce 8. júna 2021
Kúpna Zmluva - Roundup Klasik 20 L 8. júna 2021
Zmluva č. 1421 034 o poskytnutí dotácie DPO SR 18. mája 2021
Kúpna Zmluva -Pelikán Ján A Helena, 13. mája 2021
SKM C250i21051212020 12. mája 2021
Zmluva O čisten ížumpy A Vývoze Odpadových Vôd Zo žumpy 4. mája 2021
Dodatok č 13 K Zmluve O Poskytovaní Služieb O Poskytovaní MOM 3. mája 2021
Dodatok č 12 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM 29. apríla 2021
Dodatok č.11 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM 13. apríla 2021
Zmluva O Nájme A Poskytovaní Služieb Konica Minolta 9. apríla 2021
Dodatok č 10 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM 7. apríla 2021
Dodatok č 9 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM 7. apríla 2021
Zmluva O Zabezpečení Projektového Manažmentu-enviroment POD3 30. marca 2021
Kupna Zmluva -Martin Antal A Erika Antalova, Ba 26. marca 2021
Zmluva O Nájme Pozemku Matúš Mokoš 26. marca 2021
Dodatok č 8 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM 22. marca 2021
Dodatok č 6 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM 17. marca 2021
Dodatok č 7 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM 17. marca 2021
Zmluva O Poskytovaní Služieb 21 009 17. marca 2021
Zmluva O Poskytovaní Audítorských Služieb .. 10. marca 2021
Dodatok č 5 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM 26. februára 2021
Dodatok č. 4 Natur Pack.a.s 25. februára 2021
Dodatok č 4 K Zmluve O Poskytovaní Služieb(MOM) 22. februára 2021
Dodatok č 3 K Zmluve O Poskytovaní Služieb (MOM) 22. februára 2021
Zmluva č 21020401 O Odbere Biologicky Rozložiteľného Odpadu 12. februára 2021
Zmluva O Zbere Odpadu Zn 2020obec Jalsove 9. februára 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM) 8. februára 2021
Zmluva O Dodávke Vody - Akossi Erika 5. februára 2021
Zmluva O Poskytnutí Služieb č 21002 Na Vypracovanie žiadosti O Dotáciu 2. februára 2021
Dodatok č.1 K Zmluve O Poskytovaní Služieb MOM 2. februára 2021
Zmluva O Poskytnutí Služieb MOM 28. januára 2021
Zmluva č 12020 Maráček J Ml 4. januára 2021
Nájomná Zmluva Dominik A Diana Sanftleben 23. decembra 2020
Nájomná Zmluva Kristína Pavlovičová 23. decembra 2020
NZ B8 Tomaš Pavlovič 22. decembra 2020
Zmluva O Dodávke Vody Vz Verejného Vodovodu Baranec Š. 15. decembra 2020
Zml O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Martin Antal A Erika Antalová 11. decembra 2020
Dohoda č 20060121 3. decembra 2020
Zmluva O Poradenstve A Spolupráci V Regionálnom Rozvoji 112220 1. decembra 2020
Zmluva O Výpožičke - Štatist úrad SR 1. decembra 2020
ZMLUVA O Poskytnutí Nenávratného Fin Príspevku WIFI Pre Teba 25. novembra 2020
IMG 0001 9. novembra 2020
Zmluva o zabezpečeni projektového manažmentu - Zintenzivnenie triedenia a zhodnocovania odpadov. 22. októbra 2020
Zmluva o dielo - desinfekcia, dezinsekcia, deratizácia -Andrla P. 20. októbra 2020
Zmluva O Návratnej Finančnej Výpomoci V R 2020 - Covid 19 19. októbra 2020
Dohoda č. 20/06/01030 16. októbra 2020
Nájomná Zmluva Martin Pavlák A I Szijjártoóvá 28. septembra 2020
NZ 2020 M Snoha A M Spálová 28. septembra 2020
Zmluva o dodávke vody z VV do domácnosti Kukučka J. 17. septembra 2020
Nájomná Zmluva Snoha M A Spálová M 24. augusta 2020
Zmluva O Odchyte Zvierat A Ich Umiestnení V RC Sloboda Zvierat 20. augusta 2020
Zmluva O Odchyte Zvierat A Ich Umiestnení V Reg Centre Slobody Zvierat Piešťany 20. augusta 2020
Dodatok O Poskytnutí Ponuky E Partner ZSE Energia 19. augusta 2020
CWS Boco - Abonentná Zmluva Zo Dňa 11.08.2020 19. augusta 2020
Kúpna Zmluva Pelikán Ján A Pelikánová Helena 6. augusta 2020
Zml č 215-PRcov OAaVP 4518 2020-Bojujeme S Koronavírusom 22. júla 2020
Zml O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Štetka Miloš 20. júla 2020
Zml O Dodávke Vody V Verejného Vodovodu Štetka Mário 10. júla 2020
Zml O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Mokoš Marian 10. júla 2020
Zml O Dodávke Vody Z Verejného Vodovodu Mokoš Matúš 10. júla 2020
Poistná Zml č 2407460752 Zo Dňa 21.06.2020 22. júna 2020
Dodatok č.1 K Poistnej Zmluve č 2407443756 OÚ, KD ,DS,MŠ, ČS 15. júna 2020
Poistná Zmluva č 2407443743 byt. dom 211 8. júna 2020
Dodatok č 1 K Všeobecne Záväznému Nariadeniu č 2 2019 1. júna 2020
Zmluva O Dodaní Tovarov Nitranet, S R O . Wifi Pre Teba 22. mája 2020
Zmluva O Dielo -zhotovenie Diela ČOV B60 .. 9. apríla 2020
Nájomná Zmluva Tomaš Pavlovič 25. marca 2020
Dodatok č 3 K Zmluve O Zabezpečení Systému Združeného Nakladan 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Kristína Pavlovičová, Jakub Kříž , 2019 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Hrnčár-Marek-2019 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Šudyová Mária 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Štetka Mário 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Paulovič Martin 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Palica Miroslav 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Mokošová Tatiana 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Masaryková Monika 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Kuchariková Eva 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Bigas Branislav 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Michalíková Eva 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Nikola Pavlovičová 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Tomáš Paulovič 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Mokoš Matúš 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Klčo Jozef 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva František Cehlárik 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Denis Reinhardt 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Beníková Margita 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Burzíková Beata 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Tomáš Petrov Minov 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Masaryk Róbert 2020 24. marca 2020
Nájomná Zmluva Hrnčár Tibor 2020 24. marca 2020
ZMLUVA O Poskytnutí Nenávratného Fin Príspevku WIFI Pre Teba 5. marca 2020
Dodatok č 1 K Poistnej Zmluve 2407133130 Rekonštrukcia sociálnych zariadení KD 27. februára 2020
Zmluva O Poskytn FP R 2020 § 6 Ods.12 Písm D) Zák č 596 2003 25. februára 2020
Zmluva O Poskytovaní Verejných Služieb -Mobilný Hlas Tel č. 25. februára 2020
Dohoda č 20 06 50J 1 25. februára 2020
PROGRANT S R O - Zmluva O Poskytovanie Služieb - Wifi Pre Teba 21. februára 2020
Zmluva O Poskytovaní Verejných Služieb -MŠ Jalšové (zml č 21. februára 2020
Zmluva O Poskytovaní Verejných Služieb - Prenos Tel číslo Progr 21. februára 2020
Zmluva O Poskytovaní Služieb-Biznis L (č.1010527701) 21. februára 2020
Zmluva O Poskyt Verejných Služieb-progr 21. februára 2020
Zmluva O Poskytnutí Služieb č 20 005 - ISA Projekta, S R O. 13. februára 2020
Zmluva O Spracovaní Osobných údajov . Peťovský J. 10. februára 2020
Zmluva č 1 2020 O Odbornom Výkone Prevádzky Verejného Vodovod 16. januára 2020
Dodatok č 2 - K Zmluve O Vývoze Odpadových Vôd Zo žumpyzo Dňa 20. decembra 2019
Dodatok č.1 K Zmluve č O Poskytovaní Služieb č 1 2019 ES 18. decembra 2019
Rámcová Zmluva O Dielo č 3 2019 O Poskytovaní Služieb Brodek A 14. decembra 2019
Poistná Zmluva č 2407133158 Poistenie zodpovednosti za škodu Obec 13. novembra 2019
Poistná Zmluva č 2407133198 byt.dom 210 13. novembra 2019
Poistná Zmluva č 2407132476 byt.dom 216 12. novembra 2019
Zmluva O Poskytovaní Auditorských Služieb - Ing Adamkovič 21. októbra 2019
Darovacia Zmluva č 2695- 2019 9. októbra 2019
ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV- SOMO 26. septembra 2019
Zmluva O Vykonaní Prác Na úseku Ochrany Pred Požiarmi A BOZP - 26. septembra 2019
Prorozvoj - Wifi Pre Teba 18. septembra 2019
Disig, A S Zmluva O Poskytovaní Dôveryhodnej Služby Vydávania C 18. septembra 2019
Dodatok K Zmluve O Poskytovaní Verejných Služieb 18. septembra 2019
Kúpna Zmluva-speedphone 11 Whiteč 9922605272 18. septembra 2019
Kupna Zmluva Pelikan A Pelikanova 18. septembra 2019
Miroslav Palica A Alena Palicová B D 211 Byt 11 12. septembra 2019
Zmluva O Poskytovaní Služieb V Odpadovom Hospodárstve REPASU 30. augusta 2019
Dodatok č 1 SUCHOMER 5. augusta 2019
Zmluva O Pripojení - Západoslovenská Distribučná 31. júla 2019
Kupna Zmluva Pelikán 10. júla 2019
NZ č. 211 Kristína Pavlovičová a J. Kříž 3. júla 2019
My Projekt -Dodatok K Zmluve O Dielo č 214 -2017 24. júna 2019
CWS -boco Slovensko Sr O - Abonenntná Zmluva 24. júna 2019
PETROKOMP - Zmluva Pripojenie Do Siete Internet č 0050020008 10. mája 2019
Zmluva O Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č 26 004 19 9. mája 2019
PPA Zmluva 2 23. apríla 2019
Zmluva O Zabezpečení Služieb č 1-2019- ES 17. apríla 2019
Inofolist Jalšové Vykurovanie 8. apríla 2019
Inofolist Jalšové Sociálne Zariadenia 8. apríla 2019
Zmluva O DIELO 5. apríla 2019
Náj Zmluva č. 216 KASZA Marek 4. apríla 2019
Zmluva O Poskytovaní Odborného Poradenstva-Energet, S R O. 1. apríla 2019
Dodatok č 2 K Zmluve O Zabezpečení Systému Združeného Nakladan 26. marca 2019
Prvá konzultačná - Zmluva O Poskytnutí Služieb č 19 008 20. marca 2019
Prvá Európska konzultačná -Zmluva O Poskytnutí Služieb č 19 007 20. marca 2019
Zmluva O Dielo Vypracovanie Projektovej Dokumentácie 18. marca 2019
Topset Solutions S R O -zmluva O Aktualizácii Programov 14. marca 2019
Rozhodnutie 2019 PPA 27. februára 2019
Dodatok č.2 K Zmluve S Nakladaním S Odpadmi . - NATUR PACK 26. februára 2019
Dodatok č.1 2019 O Zmluve O Poskytovaní Sociálnych Služieb 19. februára 2019
Zmluva č 5 2017 19. februára 2019
Zmluva O Municipálnom úvere-Eurofondy 19. februára 2019
Dodatok č.1 K Zmluve O Poskytnutí Nenávratného Finančného Príspevku č 19. februára 2019
Zmluva O Poskytovaní Služieb Elektronického Bankovníctva Prima 29. januára 2019
Grantový účet Prima Banka - Zmluva Net. 29. januára 2019
Zmluva Auditor 2018 24. januára 2019
Profesionálny Register,s R O Ba- Zmluva 22. januára 2019
Paulovič Vlad 2018 22. januára 2019
NZ č.211 - Hrnčár Marek 2019 14. januára 2019
Zmluva S PPA 11. januára 2019
Zmluva O Dielo 214 2017 11. januára 2019
O2 Slovakia, S R O -zml O Poskytovaní Verejných Služieb Elektr 3. decembra 2018
PPA - Zmluva č.074TT220012 15. októbra 2018
Licenčná Zmluva 3 W Slovakia,s R O. 30. augusta 2018
NZ č 211 Palica Miroslav A Alena 18. júla 2018
Zmluva O čistení žumpy A Vývoze Odpadových Vôd 10. júla 2018
Topset Zml Sprac Os Udajov 20. júna 2018
Zmluva O Povereni Spracuvanim Osobnych Udajov 12. júna 2018
Zmluva UPSVaR 12. júna 2018
Dodatok č.1 K Zmluve O Zabezpeční Systému Nakladania S Odpadm 12. júna 2018
15266 Zmluva ZO-2018A15266-1 (002) 12. júna 2018
Zmluva O Poverení Spracúvaním Osobných údajov TOPSET Solutions 8. júna 2018
ZoD Rekonštrukcia Kultúrneho Domu V Obci Jalšové 11. decembra 2017
Kupna Zmluva (003) 25. októbra 2017
Zmluva Na El VO PRV Jalšové Rekonštrukcia KD 25. októbra 2017
NEW Zmluva ŽoNFP č.1 Sociálne Zariadenia Jalšové KD 25. októbra 2017
Scan Odstúpenie Od Zmluvy 25. októbra 2017
NEW Zmluva ŽoNFP 2 Vykurovanie Jalšové KD 25. októbra 2017
Zmluva - Adamkovic Auditor 11. augusta 2017
Kupna Zmluva (003) 6. júla 2017
Licenčná Zmluva TOPSET 19. júna 2017
Sponzorská Zmluva 19. júna 2017
Zmluva O Dodávke Tovaru 19. júna 2017
Zmluva O Odbere Použitého Jedlého Oleja 22. mája 2017
Weby Slovenska Sk- -licenčná Zmluva O Poskytovaní Služieb č 10. mája 2017
PETROKOMP - Zmluva Pripojenie Do Siete Internet 10. mája 2017
Geofyzik ústav - Zmluva O Vzájomnej Spolupráci č 578 2011 10. mája 2017
Nz C 216 Intern Nikola Pavlovicova 1 27. apríla 2017
NZ č. 211 Paulovič Martin 27. apríla 2017
NZ č 211 Kuchariková Eva 27. apríla 2017
NZ č 211 Čulaga Tomáš 27. apríla 2017
NZ č. 211 Bigas Branislav 27. apríla 2017
NZ č 211 Andrej Ottinger 27. apríla 2017
NZ č.211 Internet Masaryková Monika 27. apríla 2017
NZ č 216 Internet Tomáš Paulovič 27. apríla 2017
NZ č 216 Internet Summerová Lucia 27. apríla 2017
NZ č 216 Internet Klčo Jozef 27. apríla 2017
NZ č 216 Internet František Cehlárik 27. apríla 2017
NZ č 216 Internet Denis Reinhardt 27. apríla 2017
NZ č 216 Internet Beníková Margita 2017 27. apríla 2017
NZ č 216 Internet Mokoš Matúš 27. apríla 2017
NZ č 211 Internet Tomaš Pavlovič 27. apríla 2017
NZ č 211 Internet Štetka Mário 27. apríla 2017
NZ č 211 Internet Polláková Darina 27. apríla 2017
NZ č 211 Internet Šudyová Mária 27. apríla 2017
NZ č 211 Internet Mokošová Tatiana 27. apríla 2017
NZ č 210 Internet Tomáš Petrov Minov 27. apríla 2017
NZ č 210 Internet Hrnčár Tibor 27. apríla 2017
NZ č 210 Internet Burzíková Beata 27. apríla 2017
NZ č 210 Internet Masaryk Róbert 27. apríla 2017
Slovak Telekom A S Zmluva O Nájme Nebytových Priestorov 10. januára 2017
Dodatok č.1 K ZoD- KD 15. decembra 2016
Zmluva O Dielo 14. decembra 2016
Zmluva-o-poskytnuti-el-bankovych-sluzieb 7. decembra 2016
Zmluva O Bežnom účte č.3 7. decembra 2016
Zmluva O Bežnom účte č.2 7. decembra 2016
Zmluva O Bežnom účte č.1 7. decembra 2016
Slovgram Zmluva č 1610755 Verejný Prenos Audioviz Záznamov 11. júla 2016
Scan Zmluva O Zabezpečení Systému Združeného Nakladania S Odpadmi Z Obalov 1. júla 2016
Scan 1. júla 2016
Scan Zmluva Topset 27. mája 2016
Scan Zmluva O BZP A PO 27. mája 2016
Scan ZoD KD 3. mája 2016
Scan Zod Okná škôlka 24. februára 2016
Mandátna Zmluva Na Zabezp Procesu VO- Tomík Richard 7. februára 2016
Dátové Centrum Obcí A Miest -zmluva O Pripojení K Informač 11. decembra 2015
Zmluva O Združenej Dodávke El č 4 2. novembra 2015
Zmluva O Združenej Dodávke El č.3 2. novembra 2015
Zmluva O Združenej Dodávke El č.2 2. novembra 2015
Zmluva O Združenej Dodávke El č 1 2. novembra 2015
Dodatok Ponuka E 2. novembra 2015
Dohoda č 003 28. októbra 2015
Poistná Zmluva - Kamery 26. októbra 2015
Zmluva O Municipálnom úvere 23. októbra 2015
Dohoda O Vydaní Blankozmenky 23. októbra 2015
Dohoda K Zmenke 22. októbra 2015
Úverová Zmluva č 26-002-15 22. októbra 2015
Prvá Európska konzultačná - Zmluva O Dielo Jalšové - KD 5. októbra 2015
Dodatok č.1 K Zmluve O Dielo 29. septembra 2015
WF Company -Zmluva o manažmente projektu 28. septembra 2015
Technik Security - Zmluva O Dieloč Z201516158-Z 28. septembra 2015
PPA - Zmluva O Poskytnutínenávratného Fin Príspevku č TT02825 28. septembra 2015
Ing. Durec ,Harmonia - Zmluva O Dielo Na Vypracovanie Projektorvej Dokumentácie 14. septembra 2015