SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov Veľkosť
Názov Veľkosť
VZN 3 2014 . . .podmienky Držania Psov V Obci Jalšové 931.9 KB
VZN 1 2019 Rokovací Poriadok OZ Jalšové 3.9 MB
Dodatok č 1 K Všeobecne Záväznému Nariadeniu č 4 2016 Prevádz 217.6 KB
VZN 1 2012 O Miestnych Daniach A Miestnom Poplatku Za Komunál 2.8 MB
VZN 1 2013 O Určení Výšky Dotácie Na Prevádzku A Mzdy Na Die 586.1 KB
VZN 2 2013 O Určení Výšky Príspevku Na čiastočnú úhradu Náklad 1.5 MB
VZN 1 2015 O Poskytovaní Opatrovateľskej Služby, Spôsob Určeni 1.8 MB
VZN 1 2016 O Nakladaní S Komunálnymi Odpadmi A Drobnými Staveb 4.1 MB
VZN 1 2017 O Poskytovaní Sociálnej Pomoci Obyvateľom Obce Jalšo 2.0 MB
VZN 2 2012 O Zásadách Tvorby A čerpania Fondu Opráv, Prevádzky 1.5 MB
2016 VZN č. 2 O Určení Výšky Príspevku Na čiastočnú úhradu Náklad 758.8 KB
2017 VZN č. 2 O Zavedení A Poskytovaní Elektronických Služieb 440.8 KB
2014 VZN č. 4 O Miestnych Daniach A Miestnom Poplatku Za Komunál 2.8 MB
2016 VZN č. 4 Prevádzkový Poriadok Pohrebiska V Obci Jalšové 2.2 MB
2016 VZN č.3 O Zásadách Tvorby A čerpania FO, Prevádzky A údržb 1.7 MB
2019 VZN č. 2 O Určení Výšky Príspevku MŠ A ŠJ 22.7 KB
2019 VZN Plagáty 18.3 KB
2019 VZN č. 4 O Nakladaní S Komunálnym Odpadom A DSO 35.9 KB
2019 VZN č. 5 Plagáty 18.4 KB
2019 VZN č. 3 o Miestnych Daniach A Miestnom Poplatku Za Komunalne Odpady A Drobne Stavebne Odpady 999.1 KB
2020 VZN č. 1 Prevádzkový Poriadok Pohrebiska Jalšové 432.1 KB
2021 Návrh VZN - Zásady O Cenách Obecných Pozemkov 1.7 MB
2021 VZN Zásady O Cenách Obecných Pozemkov 1.5 MB
2019 Návrh Dodatku č.1 K VZN 4 2019 .. 1.6 MB
2019 Dodatok č.1 K VZN 4 2019 O Nakladaní S Komunálnym Rozložiteľným Odpadom 1.3 MB
2021 VZN Spadovej Mš 243.3 KB
2021 VZN č. 2 - O Určení Výšky Finančných Prostriedkov Na školy A školské Zariadenia 539.8 KB
VZN č 2 2010 Zásady Prideľovania Nájomných Bytov V Obci Jalšové Bytový Dom 258.2 KB
Návrh VZN č 2 2022 O Miestnych Daniach A Poplatku Za KO 425.6 KB
VZN č 3 2021 O Určení Výšky Finančných Príspevkov Na čiastočnú úhradu Nákladov Na Výchovu A Vzdelanie A Nákladov Spojených So Straovaním V školách A školských Zariadeniach . Zriaďovateľ Je Obec Jalšové 382.4 KB
Návrh VZN č.4 2022 o určení výšky fin. prostriedkov .....výchova a vzdelanie a stravovanie v školách a školských zariadeniach 290.8 KB
návrh VZN č 3 2022 465.1 KB
VZN č 4 2022 O Určení Výšky Finančných Príspevkov Na čiastočnú úhradu Nákladov Na Výchovu A Vzdelanie .. 307.1 KB
VZN č 2 2022 O Miestnych Daniach A Poplatku Za KO 425.6 KB
VZN č 3 2022 O Určení Výšky Finančných Prostriedkov Na školy A školské Zariadenia 465.1 KB