SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecjalsove.sk spravuje Obec Jalšové je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Jalšové

Adresa:
Obecný úrad Jalšové
Jalšové 148
922 31 Jalšové

IČO: 00312592

Samosprávny kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Región: Považský
Počet obyvateľov: 486
Rozloha: 933 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1352

Všeobecné informácie: info@obecjalsove.sk
Podateľňa: podatelna@obecjalsove.sk
Starosta: starosta@obecjalsove.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecjalsove.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 33 733 00 65

starosta: +421 948 786 031

Kompetencie:
Obec Jalšové je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Jalšové je zriadený na Miestnom úrade v: Hlohovci

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk