SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 18)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dotatok č. 1 k zmluvám 5004592 služby a nájom zariadenia Odb.: Obec Jalšové
Dod.: Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
53 €
Nájomná Zmluva Nájomný byt Odb.: Obec Jalšové
Dod.: Zuzana Fidesová
154.75 €
121 VO/03/2023/EL-KSVO Dodávka tovaru-elektrickej energie.. Odb.: Obec Jalšové
Dod.: KOMUNAL SERVIS-Verejné obstrávanie, s.r.o.
300 €
Zmluva o poskytnutí služby služby k poskytnutiu dotácie Odb.: Obec Jalšové
Dod.: Houston s.r.o.
2 080 €
Dodatok k zmluve č. S22H100065 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Jalšové
Dod.: FCC Hlohovec s.r.o.
13.77 €
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS s Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS s Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia Odb.: Obec Jalšové
Dod.: Webex.digital, s.r.o.
400 €
2212081 Zber, preprava a zneškodnenie vybraných zložiek komunálnych odpadov Odb.: Obec Jalšové
Dod.: Fidelity trade s.r.o.
126 €
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve predaj pozemku pre distribučnú transformačnú stanicu Odb.: Obec Jalšové
Dod.: Západoslovenská distribučná a.s
0 €
230374-L13.0319.19.0003-ZBZ_VB Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Odb.: Obec Jalšové
Dod.: Západoslovenská distribučná a.s
5.40 €
Zmluva o dielo zhotovenie diela KD zníženie energetickej náročnosti objektu Odb.: Obec Jalšové
Dod.: VM mont s.r.o.
201 136.63 €
1423 029 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Jalšové
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
28/2022 Poskytovanie sociálnych služieb v DD a DSS pre dospelých Odb.: Obec Jalšové
Dod.: Domov dôchodcov a DSS pre dospelých
263.40 €
479/2023 Hrobové miesto Odb.: Blažena Julenyová
Dod.: Obec Jalšové
40 €
478/2023 Hrobové miesto Odb.: Miloš Pavlovič
Dod.: Obec Jalšové
40 €
477/2022 Hrobové miesto Odb.: Oľga Valovičová
Dod.: Obec Jalšové
40 €
465/2023 Hrobové miesto Odb.: Marta Trebišovská
Dod.: Obec Jalšové
40 €
Dodatok č. 5 zabezpečovanie a financovanie triedeného zberu odpadov v obci Odb.: Obec Jalšové
Dod.: NATUR-PACK
0 €
23/007 poradenstvo v oblasti VO prostredníctvom "IS EVO" Odb.: Obec Jalšové
Dod.: ISA projekta, s.r.o.
300 €
Generované portálom Uradne.sk